Hanken och fundraising

MiraFundraising Management

I det senaste numret av Tekniika & Talous (http://www.tekniikkatalous.fi/) finns en artikel om Hankens satsning på fundraising. 

Hankens fundraiser Kristina Pentti-von Walzel förklarar att de börjar en treårig fundraisingkampanj i sambnad med Hankens hundraårsjubileum nästa år.
Hanken använder sig av Mira Networks lösning för fundraising.