Uppdragsutbildning och “illojala” lektorer

MiraExecutive Education

Under semestrarna har det hänt en intressant sak som kopplar till uppdragsutbildning.

Två lektorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har avskedats pga att de har agerat illojalt mot sin arbetsgivare. Detta skriver Göteborgsposten i en artikel.

Enligt dekanus Helena Lindholm Schulz har de två lektorerna via sina firmor drivit uppdragsutbildning som Göteborgs universitet skulle ha gjort.

Jag känner inte till detaljerna så jag kan inte kommentera just det här fallet, men fenomenet som sådant kopplar till en del intressanta diskussioner som vi hade på vårt rundabordssamtal den 17 juni.

Asle Haukaas från NHH resonerade t.ex. om att universitet tillåter väldigt mycket med sitt varumärke som ett företag aldrig skulle tillåta. I just det här fallet verkar det vara tvärtom.

Generellt kan det säkert också finnas intressanta beröringspunkter med “lärarundantaget” (som ju innebär att forskare har upphovsrätt till det material man tar fram). Daniel Tarschys, ordförande för Frihetsutredningen, resonerade en del kring “lärarundantaget” under rundabordssamtalet.

Diskussionerna är intressanta eftersom uppdragsutbildning blir allt mer viktigt för nordiska lärosäten (både som inkomstkälla och som ett sätt att bygga viktiga relationer till näringslivet), och det troliga är att de enskilda lärosätena kommer försöka öka kontrollen över sitt erbjudande inom uppdragsutbildning.