“Gaveforsterkning” till forskningsstiftelser i Norge?

MiraFundraising Management

Norge har ett system för “gaveforsterkning“. I samband med vissa privata gåvor som går till grundforskning vid universitet skjuter norska staten till 25% av gåvobeloppet.

I samband med den stora gåva på över 400 milj kr som universiteten i Bergen och Tromsø fick av miljardären Trond Mohn, sköt norska staten till 100 milj kr, enligt en artikel i Aftenposten. Problemet är att gåvorna placeras i stiftelser, vilket strider mot statens ekonomiregler.

Enligt artikeln verkar det bli så att staten i efterhand inte kommer kunna ta tillbaka tillskottet från stiftelserna. Istället vill forskningsminister Tora Aasland ändra reglerna så att statlig gåvoförstärkningen inte får överföras till stiftelser framöver.

Kåre Rommetveit, som är forretningsfører i Bergen forskningsstiftelse, är rädd att det gör det mindre attraktivt att donera stora pengasummor till universiteten:
– Gaver av denne størrelsesorden kan ikke håndteres på annen måte enn gjennom stiftelser. Her får man en kollisjon mellom en bedriftsmåte å tenke på, og den logikk som ligger i statens budsjettering.

Artikeln meddelar också att Stortinget ändrat reglerna från 1 juli så att “gaveforsterkning” kan omfatta gåvor på minst 3 milj kr (tidigare var minimigränsen 5 milj kr).