DN skriver om studieavgifter

MiraFundraising Management, International Office, Student Recruitment

Dagens Nyheter tar i en ledare upp regeringens planer på att tillåta studieavgifter för studenter från utomeuropeiska länder för studier i Sverige. Detta var även en fråga som togs upp med Daniel Tarschys och Hans Modig på det rundabordssamtal om externa relationer som vi arrangerade i samband med vår konferens och 10-årsjubileum i juni.

DN tar inte tydligt ställning för eller emot, men efterlyser en starkare diskussion. De argumenterar för att möjligheten att ta ut avgifter från utbytesstudenter ska göra det möjligt att locka fler utbytesstudenter genom att kunna göra särskilda satsningar på utländska studenter utan att ta resurser från övrig verksamhet.

DN tror även att möjligheten att avgiftsbelägga vissa utbildningar kan ge universitet och högskolor en starkare självständighet mot både stat och näringsliv. DN skriver:

Svaret är inte givet, men det vore nyttigt att föra en ordentlig diskussion om saken. Dagens svenska högskola dras med en stor mängd problem: underfinansiering, utarbetade lärare, krav på genomströmning som hotar kvaliteten, ett orimligt specialiserat programutbud, för lite valfrihet för studenterna, bristande självständighet gentemot såväl politik som näringsliv.

Möjligheten att avgiftsbelägga en del utbildningar skulle kunna avhjälpa en del av dessa problem. Och framför allt skulle det kunna ge universitet och högskolor en starkare självständighet gentemot både stat och näringsliv.

Studieavgifter i sig leder nog knappast till en större självständighet, men däremot kommer att ha en mångfald av olika finansieringskällor göra att man blir mindre beroende av var och en.

Staten lär stå för merparten av universitetens finansiering under ett bra tag framöver. Vilka konsekvenser studieavgifter kommer få i Sverige vet vi inte, men det är uppenbart att finansieringen av högre studier kommer se annorlunda ut inom en rätt snar framtid.