Our Customers

More than 60 universities, businesses and organizations in the Nordic Region are using our solutions to unlock the value of their External Relations. Helping them to network with businesses and individuals, attracting and developing talents – and becoming successful actors in a competitive market.

Aalto University uses an integrated CRM Solution that supports all of the University’s External Relations.

Read more!

Aarhus University uses Mira’s LinkedIn Integration as a multiple solution for multiple problems.

Read more!

Mira Network hjälper Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, att effektivisera alumnverksamheten.

Läs mer!

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet sparar tid, uppfattas som professionella och drar nytta av synergieffekter med hjälp av Mira.

Läs mer!

KTH campaign raises over 1 million for KTH Opportunities Fund and alumni choosed to make recurring gifts via Mira Fundraising Management.

Read more!

Mira Company Sign Up hjälper KTH att kommunicera effektivt med sitt företagsnätverk.

Läs mer!

Lunds universitet hanterar mobilitet professionellt och sparar tid med hjälp av Mira Mobilitet.

Läs mer!

Mälardalen University manages their Alumni Relations successfully, using their integrated Mira CRM Solution and Mira My Alumni Page.

Read more!

Tekniksprånget håller hög kvalitet i relationsarbete med alumnerna med hjälp av sin Mira-lösning.

Läs mer!

Stockholms universitet använder sin Mira CRM-lösning som stöd för alumnverksamheten och eventhantering.

Läs mer!

Hanken främjar sitt samverkansarbete genom en integrerad alumni- och fundraisingorganisation.

Läs mer!

University of Oulu