Vem är egentligen alumn?

Johan Johannesson Alumni Relations, Blog

En viktig fråga när ett lärosäte ska sätta upp ett alumnnätverk eller på annat sätt arbetar med alumnrelationer är; Vem ska räknas som alumn och vem ska vi arbeta med i våra alumnnätverk? Frågan är intressant eftersom svaret definierar vilka personer lärosätet riktar sig till med nyhetsbrevsutskick, seminarieinbjudningar, nätverksträffar och annan alumninformation. Det är också viktigt ur ett IT-perspektiv eftersom …

Mira lanserar nytt användargränssnitt

Johan Johannesson Blog

I nästan 20 år har nordiska universitet, högskolor och kommersiella utbildningsföretag använt Mira för att skapa engagerade alumner, bedriva fundraising och vårda relationer med donatorer, erbjuda karriärservice och hantera partnerföretag, och levererat lösningar för båda öppna och skräddarsydda utbildningsprogram. Under 2016 använde våra kunder Mira för att skicka 2 000 000 e-postmeddelanden, anordna över 1400 evenemang med fler än 48 …

Nya dataskyddsförordningen (GDPR): vad innebär det för dig som arbetar med externa relationer och vad gör Mira?

Magnus Bratt Blog, CRM, ERM, GDPR

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel Personuppgiftslagen i Sverige respektive Finland. GDPR kommer även ersätta personvernsreglerna i Norge. Jämfört med tidigare lagstiftning …

Fem frågor till Are Bye-Andersen på Universitetet i Oslo

Johan Johannesson Blog

Universitetet i Oslo är en av de lärosäten som under våren valt att börja arbeta tillsammans med oss på Mira Network. De kommer framför allt arbeta tillsammans med oss inom området för alumnverksamhet och i början av april åkte vi till Oslo för att starta upp projektet och få en pratstund med Are-Bye Andersen, alumnkoordinator på UiO. Hur länge har ni …

De 6 viktigaste målen med alumnverksamhet enligt alumnikoordinatorer i Norden

Johan Johannesson Blog

Att ha tydliga mål – och aktiviteter kopplade till dessa – är viktigt oavsett vad man arbetar med. En av största svårigheterna/utmaningarna vi hör från de som arbetar med alumnirelationer idag är att det är knepigt att hitta/sätta mål som går att mäta eller följa upp. Antal nya alumner i databasen är ett konkret mätbart mål som de flesta använder …

Intryck från CASE Nordic Summit och en blick framåt mot kommande evenemang

Johan Johannesson Blog

CASE Nordic Summit 2017 Det var riktigt kul att träffa så många av er på CASE Nordic Summit 2017 i början av april. I år var det Handelshøyskolen BI i som var värd för och konferensen hölls i deras fantastiska lokaler i Oslo. Både jag och Magnus från Mira deltog och vi hade två riktigt intressanta dagar tillsammans med andra personer verksamma …

Vi hälsar Universitetet i Oslo och Åbo Akademi varmt välkomna!

Johan Johannesson Blog

  Denna vår har Universitetet i Oslo och Åbo Akademi valt att börja arbeta med oss. Vi är glada att få möjlighet att arbeta med dessa två dynamiska lärosäten och hoppas kunna hjälpa dem i arbetet att utveckla externa relationer. Universitetet i Oslo är Norges äldsta institution för forskning och högre utbildning med 27 000 studenter och 6000 anställda. Universitetet …

Ny design i sikte!

Johan Johannesson Blog

Just nu arbetar vi på Mira med att göra om administrationsgränssnittet i våra system. Magnus Bratt och Patrik Strömberg, de två som leder arbetet med ny form, menar att de har två huvudsyften med projektet. Det första är att ge Miras system ett modernt och mer intuitivt gränssnitt för att nya användare enklare ska kunna komma igång och kunna arbeta. Det …

Stockholms universitet söker projektledare med inriktning mot donatorsrelationer och fundraising

Magnus Bratt Blog, Fundraiser, Fundraising Management, Job posting

SU söker …dig som har arbetat inom donatorsrelationer, fundraising eller liknande under flera år, och som har dokumenterad erfarenhet av att etablera långsiktiga samarbeten med individer, företag och organisationer. Du arbetar med att vårda befintliga donatorsrelationer samt att etablera nya i nära samarbete med och på uppdrag av universitetsledningen och kärnverksamheten. Du driver arbetet från idéutveckling till kontaktskapande, avtalsskrivande och …

Brakeley Nordic anordnar utbildning i fundraising – större gåvor

Johan Johannesson Blog

Brakeley Nordic välkomnar till ett seminarium kring hur man kan arbeta strategiskt för att kunna erhålla större gåvor. Seminariet kommer leda deltagarna genom den strategiska planeringsprocessen och gå igenom hur man tar första kontakten för att utveckla tillfällen för framtida donationer Utbildningen kräver ingen tidigare erfarenhet inom fundraising. Utbildningarna riktar sig till alla som är intresserade av fundraising och tidigare …