Webinar två av tre – Hur du säkerställer att du arbetar enligt den nya dataskyddsförordningen

Johan JohannessonAlumni Relations, Blog, Fundraising Management, GDPR, Webinar

Vilka verktyg behöver du för att säkerställa att du följer nya dataskyddsförordningen och vad ska man tänka på när man arbetar i CRM-system efter att den nya förordningen trätt i kraft? Under vårt andra webinar i en serie av tre med fokus på den nya dataförordningen var det några av de saker vi berörde. Vår målsättning med var att gå … Read More

FAQ: How does the new start page in Mira work?

Johan JohannessonBlog

In mid-January, we will launch our new homepage for all our customers who have our latest platform. We have mentioned in previous blog posts how we reasoned when we designed the new start page and how we want to continue developing it in the future. In this post we will look at some of the new features available on the … Read More

FAQ: Hur funkar Miras nya startsida?

Johan JohannessonBlog

Under mitten av januari kommer vi lansera vår nya startsida för alla våra kunder som har vår senaste plattform. Vi har i tidigare blogginlägg berättat hur vi resonerade när vi designade om sidan och hur vi vill fortsätta utveckla den framöver. I detta inlägg tittar vi närmare på några av de nya funktioner som finns på sidan och hur du som … Read More

Using Mira to follow up email campaigns

Magnus BrattBlog, Email campaigns, How-to

Looking at the statistics for email campaigns can give insights into what your constituents find interesting, and how to write subjects that make recipients open and follow the call to action. In Mira, you can easily see the metrics for each email campaign on the Previous Campaigns page. But what if you want to follow up all the campaigns sent last year? Go … Read More

Mira lanserar ny startsida i början på nästa år!

Johan JohannessonBlog

Under 2018 kommer vi genomföra flera förbättringar av vårt användargränssnitt. Först ut är lanseringen av vår nya startsida som är planerad till mitten av januari. Den nya startsidan är designad både för stationära och mobila plattformar och ger dig som användare stor flexibilitet att själv designa din sida beroende på vilka uppgifter du arbetar med.  Startsidan är det första som möter … Read More

Webinar ett av tre – Nya dataskyddsförordningen för dig som arbetar med externa relationer i Norden

Johan JohannessonBlog, GDPR, Privacy, Webinar

Hur kommer tillämpningen av dataskyddsförordningen skilja sig för de lärosäten som är myndigheter jämfört med andra organisationer? Detta var en av de frågor Magnus försökte svara på när han idag höll det första webinaret i en serie av tre med fokus på den nya dataskyddsförordning som träder i kraft under våren 2018. Inför webinaret var vår målsättning att dels ge … Read More

Tre webinars om nya dataskyddsförordningen för dig som arbetar med externa relationer

Johan JohannessonBlog, GDPR, Privacy, Webinar

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation).  Jämfört med tidigare lagstiftning så är både regler och sanktioner hårdare. All automatisk behandling av personuppgifter och alla register som innehåller personuppgifter berörs av GDPR. Till skillnad från … Read More

Användandet av sociala medier inom externa relationer

Johan JohannessonBlog, linkedin, social media

Sociala medier används i hög utsträckning av våra kunder i arbetet med externa relationer. De är en viktig kanal för marknadsföring och många lärosäten integrerar också med sociala medier för att hämta information om sina användare eller för enkel inloggning med single-sign on.  Under många år har det skrivits otaliga artiklar om utvecklingen av användandet av sociala medier och nu har den … Read More

Fem tecken på att ditt CRM-system är användarvänligt.

Johan JohannessonBlog

Min erfarenhet efter att ha arbetat mer än fem år som projektledare i olika kapaciteter för  implementation av CRM-projekt säger mig att de flesta organisationer kommer att stöta på samma utmaning;  Hur får man medarbetarna att verkligen använda systemet?  I ljuset av detta blir processen att välja ett CRM med hög användarvänlighet för att sedan få sina kollegor att använda systemet … Read More

Hur möter vi utmaningen med olika krav på Ladok3-integrationen?

Johan JohannessonBlog

I början på oktober lanserade vi vår första Ladok3-integration för Gymnastik – och idrottshögskolan. I november kommer Stockholms universitet kommer bli andra lärosätet ut som vi integrerar med. Mira arbetar med Stockholms universitet både vad gäller alumnrelationer och uppdragsutbildningar (ULV och VAL) vilket innebär att vår Ladok3-integration nu hanterar fler regler för vad som utgör en alumn, även hanterar påbörjade utbildningar … Read More